نتايج آرا فرم نظرسنجي

از نحوه ارائه خدمات توزیع برق استان مرکزی چه میزان رضایت دارید؟


عالی
36.36%(4)


خوب
0%(0)


متوسط
0%(0)


ضعیف
54.55%(6)


تعداد کل آرا نظرسنجی 11